Warsztaty z cyklu „Nowoczesne rozwiązania dla Poznania”

5Nowoczesna zorganizowała już drugie warsztaty w ramach cyklu „Nowoczesne rozwiązania dla Poznania”. Tym razem wspólnie z mieszkańcami Poznania dyskutowaliśmy nt. układu drogowego oraz zbieraliśmy postulaty poznańskich kierowców.

Pierwsza część spotkania przybrała formę panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów. Wzięli w nim udział: Violetta Wabińska-Chmielewska – dyrektor Wydziału Transportu i Zieleni, Maciej Banaszak – Stowarzyszenie Kierowca.pl, Jacek Kalka – prezes Poznańskiego Stowarzyszenia Taksówkarzy,  dr. inż. Jeremi Rychlewski – Politechnika Poznańska. Zabrakło niestety głosu poznańskiego Zarządu Dróg Miejskich, na który szczególnie liczyli mieszkańcy. Druga cześć polegała na pracach warsztatowych i spisywaniu propozycji mieszkańców w zakresie poprawy układu drogowego w Poznaniu.

Spotkanie, w którym wzięło udział około 40 osób odbyło się w atmosferze żywej dyskusji. Przeznaczony czas był zdecydowanie zbyt krótki. Udało się mimo to wypracować wiele konkretnych i innowacyjnych propozycji.

Internetowa Inwestmapa Drogowa, szacowanie kosztów korków, mobilna aplikacja dla kierowców, odliczanie zmiany sygnalizacji świetlnej, wprowadzenie yellow-boxów oznaczających zakaz wjazdu na skrzyżowanie, gdy nie możemy z nich zjechać, więcej zielonych strzałek, więcej lewo i prawoskrętów to zaledwie kilka z wielu wypracowanych pomysłów.

Postulaty zostaną przekazane Prezydentowi Miasta Poznania oraz radnym Miasta Poznania.

3

 

WYPRACOWANE POSTULATY

 1. Stworzenie Internetowej Inwestmapy Drogowej, która pokazywałaby mieszkańcom jakie remonty i inwestycje są przewidywane na poznańskich drogach, jakie aktualnie się odbywają, jaki jest ich koszt i czas realizacji, jakie są przewidywane opóźnienia. Mapa powinna być aktualizowana przez Urząd Miasta Poznania i powinna być przygotowana w sposób czytelny.
 2. Przy każdej inwestycji drogowej lub przy remoncie Miasto powinno wyliczać koszt jaki poniosą kierowcy w zwiazku z pozostawaniem w korkach. Wedłuch Raportu Delloit’a Poznańscy kierowcy w 2015 roku stracili w korkach 529 mln zł. Jest to kwota o 100 mln zł większa niż w 2014 roku. Te pieniądze po prostu wyparowały w powietrze a mogły pozostać w kieszeni kierwców i w budżecie Miasta Poznania. Jedynym benficjentem jest budżet państwa który zyskał z tego tytułu (VAT i akcyza) tylko w 2015 roku 62 mln zł. Zbyt małą wagę przywiązujemy do liczenia tych kosztów. Może warto aby przy następnych projektach je szacować. Może się okazać że warto dopłacić do niektórych inwestycji gdyż, koszt związany ze skróceniem jej realizacji będzie kilkanaście razy mniejszy niż koszt, który poniosą kierowcy pozostający w korkach. Może się również okazać, żę np. budowa węzła bezkolizyjnego Lechicka-Naramowicka „zwróci” się w ten sposób w ciągu kilku lat.
 3. Uruchomienie odliczania zmiany sygnalizacji świetlnej, przynajmniej na obszarach miasta, które nie są objęte ITS-em. Można wprowadzić rozwiązanie pilotażowo przynajmniej na niektórych skrzyżowaniach. Inne miasta wprowadziły takie rozwiązanie z powodzeniem, Poznań konsekwentnie odrzuca takie rozwiązanie.
 4. Wprowazenie nowoczesnych rozwiązań, które pozwoliły dokonywać stałych pomiarów ruchu. Można uruchomić specjalną aplikację mobilną na smarthony z której mogliby korzystać poznańscy kierowcy. Pozwoliłoby to dokonać analizy jak wygląda codzienny ruch samochody. Miasto dysponowałoby aktualnymi stastykami i mogłoby reagować na bieżąco. Dzisiaj Miasto dysponuje tylko badaniami pomiaru ruchu, które były wykonywane na potrzeby Planu Transportowego dla Miasta Poznania w 2013 roku.
 5. Wprowadzenie tzw. yellow-boxów lub czerwonych kwadratów na skrzyżowaniach, na których mamy dzisiaj największy problem z kierowcami, którzy wjeżdżają na skrzyżowanie i nie mogą z niego zjechać. Takie rozwiązanie pomogłoby w lepszy sposób wyegzekwować od kierowców prawidłowe zachowanie.
 6. Upublicznienie na stronie Miasta wszystkich danych dotyczących przepustowości dróg. Miasto posiada dokładne dane nt. przepustowości i obciążeń dróg w Poznaniu. Takie dane powinny być udostępnione mieszkańcom na stronie internetowej.
 7. Zwiększyć skrzyżowania z tzw. „zielomi strzałkami”.
 8. W godzinach wieczornych wyłączać sygnalizację świetlną na mniejszych skrzyżowaniach.
 9. Rozważyć możliwość na dużych arteriach drogowych, zmiany kierunku ruchu na poszczególnych pasach w określonych godzinach. Tzn np. rano kiedy główny ruch odbywa się w kierunku miasta większość pasów może być zorganizowana w taki sposób aby ułatwić poruszanie się w kierunku miasta. W godzinach popołudniowych można zmienić kierunek niektórych pasów.
 10. Rozważenie możłiwośc odpuszczenia do poruszania się po bus pasach motocykli.
 11. Bardziej przemyślane i zrównoważone planowanie inwestycji i remontów drogowych, po to aby nie paraliżować całkowicie ruchu w niektórych częściach Miasta.
 12. Informowanie mieszkańców o remontach drogowych z dużym wyprzedzeniem za pośrednictwem mediów.
 13. Do konsultacji dróg i inwestycji zapraszać wszystkich użytkowników układu drogowego w szczególności stowarzyszenia kierowców i taksówkarzy.
 14. Poprawić stopień realizacji inwestycji w układ drogowy i komunikację zbiorową w stosunku do planu. Z jednej strony Miasto mówi że nie ma pieniedzy na drogi z drugiej strony zaplanowane w 2015 roku na poziomie ok 440 mln zł wydatki majątkowe w tym obszarze zostały zrealizowane tylko w 75 % (329 zł mln zł).
 15. Ujednolicić wymogi w zakresie ograniczeń prędkości. Zbyt dużo jest znaków w Poznaniu dotyczących ograniczeń prędkości. Często kierowcy są pogubieni.
 16. Podwójny prawoskręt z ul. Baraniaka w ul Jana Pawła II.
 17. Św Wawrzyńca
 18. Wiadukt nad przejściem kolejowym na Golęcinie i na ul. Grunwaldzkiej.
 19. Rozbudowa systemu ITS we wschodniej części Poznania.
 20. Ulepszenie ITS w oparciu o dane Google.
 21. Przedłużenie ul. Kurpińskiego do ul. Strzeszyńskiej.
 22. Bezkolizyjne przejazdy kolejowe szczególnie do na wlotach do Poznania.
 23. Lepsza synchronizaja sygnalizacji świetlnej.
 24. Określenie standardów dotyczących dróg wewnętnrzych przy nowych podziałach terenów (m.in. szerokość drogi, konieczność miejsc postojowych).
 25. Integracja dróg z transportem zbiorowym oraz z koleją.
 26. Zwiększenie komfortu jazdy poprzez tworzenie parkingów buforowych.
 27. Integracja miejskich komórek odpowiedzialnych za rozwiązania komunikacyjne.

 

 

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2019 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?