Stanowisko Koła Poznań Nowoczesnej Ryszarda Petru w sprawie projektu ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym+

Stanowisko Koła Poznań Nowoczesnej Ryszarda Petru w sprawie projektu ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym