Stanowisko Zarządu Koła Poznań ws. zapowiedzianego zakazu i sankcji dla kierowców aplikacji UBER w Poznaniu

W nawiązaniu do aktualnie toczącej się dyskusji na temat funkcjonowania systemu Uber w Poznaniu oraz zapowiadanej, przez pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, bliskiej współpracy z poznańskimi korporacjami taksówkarskimi, pragniemy wyrazić swój sprzeciw wobec tak jednostronnego stanowiska władz miasta. Uważamy, że prezydent Jacek Jaśkowiak powinien dbać o równe prawa dla wszystkich poznaniaków, którzy korzystają z wszystkich powszechnie dostępnych systemów przewozu osób i wspierać różnorodne formy współtworzące transport publiczny w Poznaniu.

Pan prezydent obiecuje w dużym zakresie pomoc poznańskim taksówkarzom min. stworzenie możliwości oczekiwania na pasażera w Strefie Płatnego Parkowania bez ponoszenia opłat, udostępnienie taksówkom kolejnych buspasów na terenie naszego miasta. Jednak, w tym samym czasie, prezydent Miasta Poznania zapowiada kontrole kierowców tzw. Ubera. Działania te stoją w sprzeczności z interesami wszystkich poznaniaków, którzy od listopada 2015 r. korzystają z tego konkurencyjnego względem taksówek rozwiązania.

Nie widzimy podstaw, aby blokować Ubera w Poznaniu. Stoimy na stanowisku zgodnym z opinią wydaną przez kompetentne, w tym zakresie instytucje, tj. min. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wyraźnie podkreślił, że w przypadku Ubera: charakter usługi, kwestie informowania o jej cenie, obsługa reklamacji, czy odprowadzane podatki nie dają podstaw do stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości. Nawiązując do skutków działalności Ubera dla konkurencji na lokalnych rynkach transportu osobowego w opinii UOKiK „wejście przedsiębiorstwa Uber na lokalne rynki transportu osobowego w Polsce, jak również jego dotychczasowe funkcjonowanie, wpływa na rozwój konkurencji na tych rynkach, co ma pozytywne przełożenie na sytuację konsumentów. Dla konsumentów pojawienie się nowego przewoźnika oznacza zwiększenie możliwości wyboru, zaś dla pozostałych uczestników rynku stanowi wyzwanie, aby podnosić jakość i innowacyjność swoich usług”.

Działania podjęte przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka, świadczą o zupełnym braku zrozumienia trendów panujących nie tylko na rynku przewozu osób, ale i wielu innych, które związane są z tzw. „gospodarką współdzielenia” (ang. sharing economy) będącą odpowiedzią na oczekiwania konsumentów, zgodnie z którymi szereg usług powinien być świadczony właśnie przy użyciu najnowocześniejszych technologii i za pośrednictwem platform internetowych. Jesteśmy przekonani, że zamiast zamykać się na nowe rozwiązania, warto tworzyć nowe, zwiększające komfort podróżowania mieszkańców. Jednym z przykładów jest rozszerzenie systemu Peka na taksówki oraz Ubera. Miasto powinno pozyskać środki unijne na taka inwestycję. Umożliwiłoby to mieszkańcom płatność za pomocą tPortmonetki. Uważamy, że działania władz miasta w kwestii współpracy z korporacjami taksówkarskimi oraz innymi firmami zajmującymi się przewozem osób, należy opierać się na postawie opracowanego programu wspierania zrównoważenia transportu publicznego. Wszelkie rozwiązania w zakresie dostępności poszczególnych usług powinny być regulowane przez konsumentów, a decyzje bądź orzeczenia nakładające określone sankcje prawne w stosunku do przedsiębiorców prowadzących działalność usługową należy pozostawić organom wymiaru sprawiedliwości, właściwym sądom powszechnym. 

Zarząd Koła Poznań Nowoczesnej Ryszarda Petru,

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?