Stanowisko Koła Poznań Nowoczesnej Ryszarda Petru nt. węzła Lechicka – Naramowicka

16 czerwca 2016 roku wraz z posłem Markiem Rucińskim apelowaliśmy o konieczność budowy bezkolizyjnego węzła przy ul. Lechickiej i Naramowickiej przy okazji budowy tramwaju na Naramowice. Ruch na tym skrzyżowaniu powinien być jak najszybciej usprawniony, gdyż od wielu lat tworzą się na nim ogromne korki. Dlatego inwestycja ta jest dla nas priorytetem. Zaproponowana przez władze miasta opcja budowy ronda w tym miejscu również poprawiłaby sytuację i ma nasze poparcie. Najważniejsze jednak jest szybkie rozwiązanie istniejącego problemu.

Poseł Marek Ruciński argumentował wtedy tę konieczność w następujący sposób: „Według corocznych raportów Delloite’a nt. najbardziej zakorkowanych miast, ulica Naramowicka jest zawsze w czołówce ulic z najwolniejszym ruchem. Z kolei wzdłuż ul. Lechickiej mamy do czynienia z bardzo dużym ruchem tranzytowym. Przepustowość tego skrzyżowania jest zdecydowanie za mała. Dlatego bezkolizyjne rozwiązanie na tym węźle jest po prostu koniecznością.”

Ze smutkiem przyjęliśmy informację, że przedsięwzięcie przebudowy skrzyżowania nie znalazło się na liście inwestycji, które otrzymają unijne dofinansowanie, opublikowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Tym samym inwestycja warta 240 mln zł nie będzie realizowana. Nie wdając się w dyskusję czy wniosek mógł być lepiej przygotowany, postulujemy aby Miasto nie rezygnowało z tego przedsięwzięcia i zrealizowało go w trakcie budowy tramwaju na Naramowice. Realizacja obu inwestycji w tym samym czasie pozwoliłaby lepiej je ze sobą skomunikować. Nie powinniśmy czekać z usprawnieniem ruchu w tym miejscu kolejnych kilka lat.

Przyjmując nowy model należy przede wszystkim zadbać o jego odpowiednie finansowe zabezpieczenie, nawet kosztem zarezerwowania dodatkowych środków w kolejnych budżetach Miasta Poznania, o ile będzie to konieczne. Ważne aby przebudowa skrzyżowania realnie poprawiała sytuację i nie była tylko półśrodkiem. Przypominamy, że władze miasta w projekcie na które na które nie otrzymało dofinansowania i tak zakładało wkład własny (w tym wydatki niekwalifikowalne) na kwotę powyżej 65 mln zł, finansowane właśnie z budżetu miasta. Prezydent Poznania w zeszłym roku otrzymał od Rady miasta Poznania upoważnienie na zaciągnięcie odpowiednich zobowiązań w tym zakresie.

Liczymy, że projekt Tramwaju na Naramowice otrzyma dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata ‎2014-2020 i uda się zbudować odpowiedni montaż finansowy pozwalający również na przebudowę węzła Lechicka-Naramowicka. Z całych sił wspieramy i kibicujemy tym dwóm inwestycjom, które mogą rozwiązać problemy mieszkańców Naramowic.

Zarząd Koła Poznań
Nowoczesnej Ryszarda Petru

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?