Pakiet Obywatelski dla Poznania

Działacze Nowoczesnej w Poznaniu złożyli dzisiaj na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pakiet 4 projektów uchwał zwiększających prawa obywatelskie Poznaniaków w celu przekazania ich do dalszych prac i przeprowadzenia konsultacji wśród mieszkańców.

Konferencję rozpoczęła Joanna Schmidt Poseł na Sejm RP, która przypomniała że Nowoczesna złożyła projekt w Sejmie wprowadzający obywatelską inicjatywę uchwałodawczą na wszystkich szczeblach samorządu.

Joanna Schmidt:

„Nowoczesna jest partią, która szczególną wagę przywiązuje do wspierania aktywności obywatelskiej. Z takiej aktywności powstaliśmy. Wierzymy, że branie spraw we własne ręce, przy równoczesnym eliminowaniu barier, jest czymś co posuwa nas do przodu, czymś co nas rozwija i sprawia, że następują pozytywne zmiany.

30 marca w Sejmie złożyliśmy poselski projekt o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Celem projektu jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego możliwości wykonywania przez mieszkańców gminy, powiatu oraz województwa inicjatywy uchwałodawczej. W przypadku takich miast jak Poznań liczba podpisów, która byłaby wymagana to 1000 podpisów pod składanym projektem uchwały.

Mam świadomość, że PiS jest partią na wskroś antyobywatelską. Świadczą o tym choćby lekceważące słowa Pani Premier pod adresem tych wszystkich osób, które podpisały się pod wnioskiem o referendum w sprawie gimnazjów. Dlatego patrzymy realistycznie na powodzenie tego poselskiego projektu.

Chcielibyśmy jednak zaproponować samorządowi poznańskiemu przyjęcie „Pakietu Obywatelskiego dla Poznania”. Jest to propozycja 4 uchwał, które w istotny sposób otwierają Poznań na mieszkańców i dają realne narzędzia wpływu na podejmowane w mieście decyzje.„

 

Paweł Adamów, Członek Zarządu Koła Poznań:

„ Przygotowaliśmy projekt uchwały zmniejszający liczbę podpisów jaka jest niezbędna do wniesienia obywatelskiego projektu uchwały do rozpatrzenia przez Radę Miasta. Do tej pory ten próg wynosi 5000 podpisów i jest on zdecydowanie za duży. To sprawia, że przez ostatnie lata nie mieliśmy żadnych obywatelskich projektów uchwał w Poznaniu. Proponujemy ustalenie 1000 liczby podpisów.

Poznań na tle innych dużych polskich miast wprowadził zbyt restrykcyjny próg dotyczących podpisów. W Krakowie próg ten wynosi 4000 podpisów, w Gdańsku 2000 podpisów,
w Bydgoszczy 1000 podpisów natomiast w Toruniu zaledwie 150 podpisów. :

„Przygotowaliśmy również swoją propozycję projektu uchwały dające mieszkańcom większe prawo w zakresie konsultacji społecznych w Poznaniu.

Projekt zakłada możliwość inicjowania konsultacji społecznych na wniosek 300 mieszkańców lub Rady Osiedla, w przypadku, gdy przedmiot konsultacji dotyczy problemu o charakterze osiedlowym Ponadto projekt obliguje ona Miasto do przeprowadzenia konsultacji w przypadku, gdy pod wnioskiem podpisze się 1000 osób.”

 

Agnieszka Frąckowiak, Członek Koła Poznań:

„Proponujemy przyjęcie przez Rade Miasta Poznania zobowiązania do przyjmowania co roku wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Miasto Poznań przyjmuje wyłącznie programy jednoroczne. W związku z czym nie ma możliwości aplikowania o granty na projekty kilkuletnie. Jest to postulat od dawna zgłaszany przez poznańskie organizacje pozarządowe

Z uwagi na liczne zadania, w szczególności z obszaru polityki społecznej i ochrony zdrowia, które co roku są powtarzane w kolejnych rocznych programach, zasadne jest uchwalenie wieloletniego programu, który efektywniej spożytkuje duży potencjał organizacji pozarządowych. Celem wieloletniego programu jest dalszy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Poznaniu oraz umożliwienie organizacjom pozarządowym, realizacji zadań publicznych, których rezultaty widoczne są poza okres krótszy niż rok. Istotne jest to, również ze względu na stały i ciągły charakter zadań publicznych, które skutkują usługami społecznymi realizowanymi na rzecz dobra wspólnego.”

 

Wojciech Chudy, Członek Koła Poznań:

„Proponujemy aby wybory do rad osiedli w Poznaniu odbyły się w tym samym dniu co wybory samorządowe. Głównym celem takiego działania jest zwiększenie frekwencji wyborczej do rad osiedli, nieprzekraczającej 10% średnio w skali Poznania. Mimo, iż rady osiedli od ponad dwóch dekad prężnie działają na rzecz swoich społeczności lokalnych, a ich kompetencje i znaczenie systematycznie wzrastają, nie przekłada się to na zwiększenie zainteresowania wyborczego. Nawet zmasowana kampania informacyjna w 2015 roku nie odniosła żadnego skutku w tym zakresie.

Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli razem z wyborami do rady miasta przyczyni się automatycznie do zwiększenia frekwencji do poziomu 35-40 %. Istnieje też uzasadnione przypuszczenie, że skumulowanie kampanii wyborczej do wyżej wymienionych organów w jednym czasie pozytywnie wpłynie na wzrost zainteresowania sprawami lokalnymi mieszkańców, co podniesie frekwencję wyborczą w wyborach samorządowych oraz zmniejszy koszty przeprowadzenia wyborów osiedlowych.”

POBIERZ ZESTAW DOKUMENTÓW

Uwagi i sugestie dotyczące projektów można zgłaszać na adres [email protected]

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?