Nowoczesna zebrała pomysły na rowerowy Poznań

Poznańskie Koło Nowoczesnej zainaugurowało cykl warsztatów pt. Nowoczesne rozwiązania dla Poznania. Tematem pierwszego spotkania była miejska  infrastruktura rowerowa. W warsztatach wzięło udział ponad 35 osób w tym radni osiedlowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy oraz inne osoby zainteresowane tematyką rowerową.

1Pierwsza część spotkania odbyła się w formie panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów. Uczestniczył w niej Wojciech Makowski – oficer rowerowy Urzędu Miasta Poznania, Marcin Czerkawski – wiceprezes Stowarzyszenia Rowerowy Poznań, Andrzej Billert – wieloletni specjalista z zakresu budowy dróg rowerowych oraz Wojciech Chudy – radny Osiedla Chartowo.

Podczas panelu podsumowano stan mobilności rowerowej Poznaniaków, stan infrastruktury rowerowej, zidentyfikowano kluczowe problemy  w tym zakresie, dyskutowano także o tym kto powinien pełnić rolę głównego inwestora i jaka powinna być rola rad osiedli.

W drugiej części odbyły się warsztaty, gdzie uczestnicy wypracowywali konkretne rozwiązania, które należy uwzględnić w opracowywanym Programie Budowy Dróg Rowerowych.

Najciekawsze propozycje:

  • uruchomienie na stałe przez Miasto Poznań aplikacji dla rowerzystów, (podobnej do tej stosowanej przy okazji European Cycling Challenge) którą rowerzyści podczas podróży mogliby włączyć w smartphonie. W ten sposób Miasto mogłoby na bieżąco pozyskiwać informację jakimi trasami rowerzyści podróżują, jaka jest ich liczba, jakie jest zapotrzebowanie. Rowerzyści z kolei mogliby wykorzystywać aplikację do swoich potrzeb statystycznych, mogliby uczestniczyć w różnego rodzaju rankingach. Dzisiaj z aplikacji European Cycling Challenge coraz więcej osób, za miesiąc jednak akcja się kończy, warto ją zastąpić stałym narzędziem
  • nowe podejście do konsultacji rowerowych, przykład konsultacji ul. Grunwaldzkiej lub ul. Dąbrowskiego pokazał, że należy zrezygnować z ogólnych wieców, nastawionych tylko na konflikt. Konsultacje w zakresie inwestycji rowerowych należy przeprowadzać na zasadzie profesjonalnych warsztatów w grupach z udziałem profesjonalnych moderatorów, co pozwoli wypracować konkretne rozwiązania, przy konsultacjach należy stosować jak najczęściej nowoczesne technologie
  • większa rola rad osiedli, wykorzystanie ich potencjału, utworzenie specjalnego systemu grantów dla rad osiedli przeznaczonego na drogi rowerowe. Rady Osiedla mogłyby przygotowywać projekty przy współudziale innych partnerów publicznych i prywatnych. W ten sposób wydając jedną złotówkę z miasta na drogi rowerowe wywołalibyśmy efekt mnożnikowi i pozyskalibyśmy dodatkowe środki np. od rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych, developerów, lasów komunalnych itp.
  • stworzenie warunków angażujących w proces inwestycyjny również partnerów prywatnych. Uważamy, że np. spółdzielnie mieszkaniowe, developerzy powinni na swoich nieruchomościach również prowadzić politykę inwestycyjną, uzupełniając inwestycję miejskiej. Należy przygotować dla nich specjalny program współpracy. Należy wykorzystywać największe firmy do angażowania ich we wspólne projekty budowy dróg rowerowych np. firmy, które do tej pory są skupione w Konsorcjum Marki Poznań
  • w Programie Budowy Dróg Rowerowych należy zapewnić równowagę pomiędzy inwestycjami w główne drogi rowerowe (inwestorem powinno być Miasto) oraz w lokalne osiedlowe drogi rowerowe (inwestorem powinny być rady osiedla)
  • należy wraz z budową lub rozbudową dróg rowerowych inicjować działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa a także akcje społeczne uczące kultury wzajemnego poszanowania rowerzystów, pieszych i kierowców
  • poza infrastrukturą rowerową należy rozwijać spójny system infrastruktury około rowerowej (np. samoobsługowe punkty naprawy i obsługi rowerowych, wypożyczalnie rowerów)

Podczas warsztatów zgłoszono również szczegółowe uwagi co do istniejącej infrastruktury rowerowej.

Zdjęcia: Karolina Adamów

3 2 4

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2019 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?