Kongres Samorządowy – Relacja z panelu „Funkcjonowanie samorządów pomocniczych w Poznaniu”

W trakcie III panelu dyskutowano o funkcjonującym obecnie w Poznaniu systemie samorządów pomocniczych. Prelegenci wskazywali, że obecny system jednostek pomocniczych ceduje zbyt małe kompetencje na rady osiedla, które pełnią w nim w zasadzie wyłącznie rolę opiniodawczą.

Wskazywano, że dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie systemu dzielnic jaki występuje m.in. w Warszawie z jednoczesnym utrzymaniem obecnie istniejących struktur rad osiedli po to aby nie tracić istniejącego kapitału społecznego w postaci ponad 700 radnych osiedlowych.

Wskazywano, że dobrym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie wyborów do samorządów pomocniczych w tym samym czasie co wybory samorządowe, choć wymagałoby to powołania dwóch różnych komisji. Zdecydowanie zwiększyłoby to frekwencję, która w przypadku wyborów osiedlowych wynosi zaledwie kilka procent.

Godnym zastanowienia byłaby również zmiana ordynacji wyborczej do rad osiedli poprzez zmianę polegającą na tym , że głos można by oddać wyłącznie na jednego kandydata na radnego osiedlowego, a nie na tylu ile jest mandatów w danej radzie.

Sugerowano, że należy wyłączyć kompetencję w zakresie ustalania diet radnych osiedlowych z rady osiedla i stworzyć jasny i czytelny regulamin w tym zakresie wspólny dla wszystkich.
Wskazywano, że wydziały Urzędu Miasta Poznania powinny bardziej respektować wolę radnych osiedlowych lub uzasadnić odmowę realizacji tej woli.

Rady osiedla powinny mieć również możliwość opiniowania spraw z zakresu powiatu, z racji tego że Poznań jest miastem na prawach powiatu ale to wymagałoby zmian w ustawie o samorządzie gminnym.

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?