Konferencja prasowa Młodych Nowoczesnych dotycząca radykalnych i nieodpowiedzialnych społecznie przemówień podczas XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Młodzi .Nowocześni Wielkopolska zorganizowali konferencję prasową, dotyczącą radykalnych i nieodpowiedzialnych społecznie przemówień podczas XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, a szczególnie mowy nienawiści i publicznego niszczenia symboli Unii Europejskiej przez członka sesji Michała Cywińskiego, który wyraził się o Unii Europejskiej „lewicowa hołota z Brukseli”, a także podarł flagę Wspólnoty na mównicy sejmowej.

Kamila Stachowiak zwróciła uwagę na negatywny przekaz płynący z Sejmu poprzez tak nieodpowiedzialne wyrażanie swojego stanowiska. Wspomniała również o konieczności kulturalnego prowadzenia dyskusji bez ordynarnych form wypowiedzi.

Andrzej Prendke przypomniał o celu partii Nowoczesna w Sejmie, tj. wprowadzeniu nowej jakości do debaty sejmowej, a co za tym idzie, debaty publicznej. Równocześnie wyraził naczelną zasadę Młodych Nowoczesnych, polegającej na uświadamianiu rówieśników o łączących nas wartościach europejskich. Zaznaczył, iż młodzieżówka się nie podda i będzie dalej realizować tę misję.

Na zakończenie Jakub Kuźniarski zapowiedział współpracę z posłami Nowoczesnej w przygotowaniu poprawki do Kodeksu Karnego o zakazie niszczenia symboli instytucji międzynarodowych, do których należy nasze państwo. Brak takiej regulacji stanowi de facto przyzwolenie na podobne zachowania.

Obecnie zgodnie z art. 137 k.k. :
§ 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy.

Oznacza to, iż polskie prawo karne penalizuje czynności polegające na znieważeniu i dokonywaniu innych podobnych czynności wobec symboli narodowych. Ochroną prawną objęte są symbole Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem symboli organizacji narodowych do których przynależy Polska, w tym przede wszystkim Unii Europejskiej.

Obecne uregulowania prawne uznają za przestępstwo ww. czynności, z kolei znieważenie symboli UE uznawane jest przez polskie sądy jedynie jako wykroczenie (czyn o charakterze chuligańskim lub wybryk nieobyczajny).
Oznacza to, że nie istnieje przepis prawa zapewniający ochronę prawną w tym zakresie wobec flagi UE. Zdaniem Nowoczesnej korzystnym rozwiązaniem byłoby rozciągnięcie ochrony prawnej również na symbole UE, bowiem Polska jako istotny członek tej organizacji zobowiązana jest dbać o jej dobre imię.

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?