Koło Poznań apeluje: Rozwijajmy drogi rowerowe, ale pamiętajmy o innych wydatkach!

Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że Miasto Poznań przygotowało Wieloletni Program Rozwoju Ruchu Rowerowego, który zostanie poddany konsultacjom społecznym już w październiku. Uważamy jednak, że kwota 130 mln zł, które władze miasta rozważają zarezerwować w wieloletniej prognozie finansowej na rozbudowę infrastruktury rowerowej jest zbyt duża. Rozwój ścieżek rowerowych powinien postępować etapowo, a nie w toku rowerowej rewolucji, której świadkami są ostatnio mieszkańcy Poznania. Tak duże środki powinny być rozłożone na dłuższy okres.

Niewiele więcej wydajemy na utrzymanie wszystkich żłobków w Poznaniu, których brak jest dzisiaj największą bolączką rodziców (w obecnym budżecie kwota ok 35 mln zł.). W perspektywie 6 lat, kwota 130 mln pozwoliłaby sfinansować nauczanie dla ponad 2600 poznańskich uczniów w szkole podstawowej lub gimnazjum rocznie. Stanowi ona blisko jedną trzecią wszystkich wydatków inwestycyjnych, które dzisiaj Miasto wydaje na transport publiczny. O wiele mniejszą kwotę Miasto wydaje na inwestycje w szpitalach miejskich. Apelujemy, aby planując inwestycje w zakresie dróg rowerowych zwrócić uwagę na proporcję w stosunku do pozostałych, kluczowych dla mieszkańców wydatków.

Przykład wprowadzania rozwiązań w strefie Tempo 30 pokazał, że pośpiech jest złym doradcą. Powoduje bowiem wprowadzenie rozwiązań nieprzemyślanych i wzmaga niepotrzebnie konflikt między kierowcami, rowerzystami, pieszymi oraz użytkownikami transportu publicznego, powodując przy tym wiele niedogodności dla Poznaniaków. Dzisiaj w wieloletniej prognozie finansowej na inwestycje dotyczące dróg rowerowych zarezerwowanych jest ok. 28 mln. Podniesienie tej kwoty do 130 mln zł to wzrost niewspółmierny względem innych wydatków w mieście. W naszym przekonaniu Poznania nie stać na wydanie w tak krótkim czasie, aż tak dużych środków na budowę dróg rowerowych. Stale brakuje pieniędzy w innych kluczowych dla mieszkańców obszarach takich jak oświata, opieka nad dziećmi do lat trzech, polityka mieszkaniowa, transport publiczny czy kultura.

Poznań, w największym od lat, przetargu dokonuje zakupu tramwajów o zdecydowanie niższym standardzie, tłumacząc tą decyzję brakiem środków finansowych. W Poznaniu ciągle brakuje pieniędzy na objęcie wszystkich dzieci opieką przedszkolną i żłobkową, nie mówiąc już o zwiększeniu standardu tych placówek (np. utworzenie mniejszych grup), jak również dofinasowaniu prowadzenia, zgodnie z potrzebami dzieci, zajęć logopedycznych i ćwiczeń korekcyjnych. Brakuje środków na realizację prawdziwej polityki mieszkaniowej oraz prowadzenie efektywnej polityki przestrzennej. Miasto planuje w tym roku zaciągnąć kredyt w wysokości 650 mln zł. Dlatego popierając zdecydowany rozwój dróg rowerowych, apelujemy o większą dozę racjonalności. Inwestujmy w drogi rowerowe po poznańsku rozważnie, gospodarnie i odpowiedzialnie.

Poza tym ponawiamy nasz postulat uruchomienia konkursu grantowego dla rad osiedli, które mogłyby mieć dostęp do części środków z programu rowerowego. Uważamy, że co najmniej połowa kwoty zapisanej w wieloletniej prognozie finansowej mogłaby zostać przeznaczona na granty dla rad osiedli. Rady osiedla posiadają najbardziej zaktualizowaną mapę potrzeb w zakresie dróg rowerowych. Premiowane mogłyby być projekty obejmujące drogi rowerowe przechodzące przez kilka osiedli, połączone z istniejącym systemem dróg rowerowych. Taki system grantów pozwalałby również na tworzenie wspólnych projektów przez wielu różnych partnerów, wykorzystując ich potencjały np. rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych, Zakładu Lasów Państwowych lub nawet dużych podmiotów prywatnych (np. developerzy, galerie handlowe). Takie projekty mogłyby często wychodzić poza granice Miasta Poznania, jeśli udałoby się znaleźć zainteresowaną współpracą sąsiednią gminę. Postulujemy, by system grantów na drogi rowerowe oparty był na takich samych zasadach jak konkurs na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Poznania, utworzony na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 czerwca 2016 roku. Poznań posiada w tym zakresie sprawdzone rozwiązanie, cieszące się akceptacją mieszkańców i radnych osiedlowych. Uważamy, że warto je rozszerzyć również na obszar dróg rowerowych. Propozycja ta wydaje się korzystna dla społeczności lokalnej.

Zarząd Koła Poznań

Nowoczesnej Ryszarda Petru

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?