Paulina Hennig-Kloska o ustawie o ustroju rolnym

„Celem projektowanej ustawy jest ochrona nieruchomości rolnych przed spekulacyjnym nabywaniem, a także przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji ziemi rolnej. Jednak nowe rozwiązania to naszym zdaniem przesadzona ingerencja w prawa właściciel. Wizja ręcznego sterowanie obrotem ziemią rolną jest dla nas nie do zaakceptowania.

Ustawa na 5 lat wstrzymuje obrót ziemią rolną będącą w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnej. Wyjątek od tej reguły będzie mógł jednoosobowo zastosować minister rolnictwa, bez jasno określonych reguł, a więc na zasadzie uznaniowości. Obawiam się, że przesłankami, którymi będzie kierować się minister podejmując decyzje, nie będą należeć do obiektywnych a raczej uwzględniać polityczny interes PiS.

Rolnik, który nabędzie ziemię od Agencji nie będzie mógł jej dalej zbyć przez kolejnych 10 lat, w tym czasie będzie musiał osobiście ją gospodarować. W wyjątkowych okolicznościach będzie mógł zwolnić się z tego prawa na drodze sądowej.

Według nowelizacji nabywcą nieruchomości rolnych, tak prywatnych, jak i państwowych, będzie mógł zostać jedynie czynny rolnik indywidualny. W zasadzie większe obostrzenia dotyczą nieruchomości prywatnych. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty będzie wymagało zgody, również uznaniowej, prezesa Agencji.

Ponadto zgodnie z projektem ustawy, nabywca nieruchomości rolnej będzie zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne przez co najmniej 10 lat. W przeciwnym razie, własność nieruchomości przejdzie na Agencję Nieruchomości Rolnych.

Spółki i spółdzielnie, które dotąd funkcjonowały na wsi i prowadziły gospodarstwa rolne nie będą już miały możliwości zakupu ziemi. Co więcej Agencja będzie posiadać prawo pierwokupu w stosunku do udziałów spółek prawa handlowego, w których majątku takie ziemie się znajdują. W stosunku do spółek osobowych gospodarujących na wsi, prawo wykupu ziemi pojawia się w momencie zmiany struktury właścicielskiej, również z ojca na syna.

Ustawa ogranicza prawo dziedziczenia, darowizny i zasiedzenia, to ostatnie w ciągu 3 lat także zostanie ograniczone tylko do rolników indywidualnych.

Wnioskodawcy powołują się na Konstytucję RP, która stanowi, że podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne, nie uwzględniono jednak wielu innych praw konstytucyjnych, a zwłaszcza prawa własności, swobody działalności gospodarczej, równości wobec prawa, w tym równej ochrony praw majątkowych.

Eksperci podkreślają, że według orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego prawa własności wynika, że prawodawca powinien zachować rozsądną proporcję między zastosowanymi środkami i celem, który ma być realizowany przy pomocy działań państwa, w tym prowadzących do odebrania prywatnego mienia. Ograniczając korzystanie z praw majątkowych należy ponadto wyważyć potrzeby interesu społecznego i wymagania dotyczące praw jednostki.

Ten skok na ziemię rolną traktujemy jako przejście na ręczne sterowanie obrotem ziemią w Polsce i nadmierną ingerencję Państwa w prywatna własność. Takie podejście ostatecznie może doprowadzić do paraliżu inwestycyjnego i drastycznego spadku cen ziemi rolnej. Dla Agencji to możliwość taniego nabycia atrakcyjnych gruntów, dla rolników spadek wartości majątku, często nabytego na kredyt.

Ustawa jeszcze bardziej pogłębi problem nadmiernie rozbudowanej struktury agrarnej, a powolne tempo przemian w tym zakresie skutkuje niską koncentracją sił i możliwości.

Polskie gospodarstwa należą do najmniejszych w Unii Europejskiej. Średni obszar użytków rolnych, wynoszący ok 17 ha, jest dwukrotnie mniejszy niż w krajach starej Unii. Taki stan rzeczy sprawia, że polskim rolnikom często trudno jest konkurować z rolnikami z europy zachodniej. Nie ma co ukrywać, to niekiedy można porównać z konkurowaniem właściciela małego sklepu osiedlowego, z dużą siecią handlową” – mówi Paulina Hennig-Kloska.

ZOBACZ KONFERENCJĘ PAULINY HENNIG-KLOSKA W POWYŻSZEJ SPRAWIE

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2018 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?