Marek Ruciński z interpelacją w sprawie seniorów

Polityka senioralna leży w centrum zainteresowania posła Marka Rucińskiego. To dlatego postanowił złożyć do wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawickiego interpelację w sprawie wycofania przez ministerstwo rozwoju z dalszych prac projektu ustawy  o dożywotnim świadczeniu pieniężnym.

Prawodawca ustanawiał w tym akcie prawnym, dotychczas nieznaną polskiemu porządkowi prawnemu, umowę tzw. dożywotniego świadczenia pieniężnego, w której w zamian za przeniesienie prawa do nieruchomości, jej nabywca zobowiązywał się wobec zbywcy18, do dożywotniego wypłacania mu okresowych świadczeń pieniężnych.

Ten niezwykle interesujący projekt był również niezmiernie ważny właśnie dla ludzi starszych, dla których wprowadzenie do polskiego systemu prawnego tej zupełnie nowej instytucji, w kontekście niejednokrotnie bardzo trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej nader niską emeryturą, było sprawą absolutnie fundamentalną. Projekt ten miał stanowić także dopełnienie uchwalonej w drugiej połowie 2014 r. ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, o której już dziś wiemy, że nie zdała egzaminu.

Waga projektowanej regulacji z perspektywy aktualnych realiów funkcjonowania tzw. dożywotniej renty, oferowanej przez rozmaite podmioty na podstawie zawartych w Kodeksie cywilnym przepisów o umowie dożywocia, jest nieoceniona. Wynika to z faktu, że podmioty prowadzące działalność na podstawie  obowiązujących przepisów, swoim działaniem niejednokrotnie zagrażają interesom majątkowym zbywców, w tym często właśnie osób starszych. Proponowane przepisy miały na celu odpowiednie zabezpieczenie interesów świadczeniobiorców, którzy, co nie podlega wątpliwości, stanowiliby „słabszą” stronę zawieranej umowy, podobnie jak dziś, słabszą stronę umowy dożywocia stanowią zbywcy nieruchomości, będąc jednak pozbawieni konkretnej ochrony prawnej.

„Trudno zrozumieć motywy wycofania z dalszych prac projektu na tak zaawansowanym etapie prac nad jego treścią. Decyzja w tej sprawie jest  niezrozumiała również z uwagi na fakt, że odpowiedzialny za opracowanie Ustawy jeszcze w Ministerstwie Gospodarki, podsekretarz stanu pan Mariusz Haładyj, pełni aktualnie funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby kontynuował pracę nad projektem, lub wysłał go do Sejmu, gdzie doszlifowaliby go posłowie w ramach prac w odpowiednich komisjach” – napisał Marek Ruciński.

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2018 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?